Autoškola Sendler - autoškola s lidským přístupemAutoškola Sendler - autoškola s lidským přístupem

A1 motocykl

Řidičské oprávnění skupiny A1 opravňuje k řízení:

  • motocyklu do objemu 125 ccm a do výkonu 11 kW.

Podmínky pro udělení oprávnění:

  • věk 16 let
  • zdravotní způsobilost
  • odborná způsobilost
  • trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR
  • žadatel není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, nemá v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů nebo není držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem
  • při věku do 18 let je nutný písemný souhlas zákonného zástupce

Cena kurzu

  • běžná cena - 12 000 Kč

Na co se mám připravit?

1. Potřebujete potvrzený lékařský posudek o způsobilosti k řízení motorových vzidel. Tento dokument si vytiskněte a nechte potvrdit při prohlídce vaším praktickým lékařem. Poplatek u lékaře činí cca 200 - 400 Kč.

Posudek o zdravotní způsobilosti [PDF, 292 kB]

2. Vytiskněte a vyplňte žádost o přijetí k výuce a výcviku. Vyplněnou žádost odevzdejte spolu s lekářským potvrzením při začátku výcviku. Oba dokumenty je také možné zaslat poštou na naší adresu, nebo je po telefonické dohodě vyzvedneme.

Žádost o přijetí k výuce a výcviku [PDF, 1,87 MB]

3.  Výcvikový kurz autoškoly lze zaplatit najednou nebo v dohodnutých splátkách. Celá cena musí být uhrazena nejpozději den před závěrečnými zkouškami.

4. Závěrečné zkoušky probíhají v učebně příslušného městského úřadu, jízdy za účasti zkušebního komisaře. Účastník kurzu je povinen v den zkoušek uhradit městskému úřadu správní poplatek za zkoušky ve výši 700 Kč (není součástí ceny kurzu). Při opakované zkoušce nebo jízdě se účtuje poplatek navíc.


Autoškola

Provozovna Liberec

Střední odborná škola obchodní, s.r.o.
Broumovská 839
460 01 Liberec 6

Jiří Sendler
tel.: 603 995 228
e-mail: info@autoskolasendler.cz

Autoškola Sendler na Facebooku

Sídlo firmy Nový Bor

Rumburských hrdinů 748
473 01 Nový Bor

Jiří Sendler
tel.: 603 995 228
e-mail: info@autoskolasendler.cz

Akční nabídka

Individuální forma studia

Autoškola  realizuje výuku individuálně formou dálkového studia.


Praktický výcvik i o víkendech a svátcích

Naše Autoškola se při domlouvání termínů jízd přizpůsobuje žákům, a to jak místem nástupu, tak i časovým rozvrhem. To znamená, že žák nemusí na praktické jízdy docházet k autoškole.


Výcvik v různých podmínkách

Na vyžádání nabízíme výcvik v různě ztížených podmínkách.


Ke stažení

Žádost o přijetí k výuce a výcviku [PDF, 1,87 MB]
Žádost musí být vytištěna oboustranně

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel [PDF, 292 kB]
Lékařské potvrzení nesmí být starší 3 měsíců

Žádost o přezkoušení z odborné způsobilosti [PDF, 81 kB]
Žádost musí být vytištěna oboustranně

Ke spuštění formulářů je potřeba program Adobe Reader